• شماره تماس

    09163315646

  • آدرس

    آبادان خیابان دبستان برج دبستان طبقه اول

مطالب و مقالات بخش مقالات

دفاعی از متهم به قتل عمدی

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی از متهم به قتل عمدی

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده مطالبه دیه از صندوق خسارات بدنی و بیت المال

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده مطالبه دیه از صندوق خسارات بدنی و بیت المال

ادامه مطلب ...

دفاعی به وکالت از زوج در پرونده الزام به تمکین

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی به وکالت از زوج در پرونده الزام به تمکین

دفاعی از زوج در پرونده الزام به تمکین

ادامه مطلب ...

دفاعی از زوجه در پرونده الزام به تمکین

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی از زوجه در پرونده الزام به تمکین

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده های استرداد هدایای نامزدی و زوجیت

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده های استرداد هدایای نامزدی و زوجیت

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده الزام به فک رهن و الزام به انتقال سند رسمی

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده الزام به فک رهن و الزام به انتقال سند رسمی

ادامه مطلب ...

دفاعی در جرم توهین و ورود غیر مجاز به منزل دیگری

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در جرم توهین و ورود غیر مجاز به منزل دیگری

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیر مجاز

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیر مجاز

موکل به اتهام طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیرمجاز تحت تعقیب بود لایحه ذیل ، در دفاع از موکل تقدیم شعبه بازپرسی گردید امیدوارم مورد استفاده همکاران و دانشجویان قرار بگیرد

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده الزام به انتقال سند و تحویل مبیع

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده الزام به انتقال سند و تحویل مبیع

موکله یک واحد آپارتمانی را از خوانده خریداری می کند اما به جهت افزایش قیمت املاک ، خوانده حاضر به تحویل آپارتمان و انتقال سند نبود که ناگزیر دعوای ذیل را مطرح نمودیم

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده لواط به عنف

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده لواط به عنف

موکل به اتهام لواط به عنف در دادگاه کیفری استان خوزستان مورد تعقیب بود لایحه ذیل یکی از لوایح تقدیمی در دفاع از موکل بود امیدوارم مورد استفاده همکاران و دانشجویان عزیز قرار بگیرد

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده تخلیه مغازه 1

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده تخلیه مغازه 1

دعوایی با موضوع تخلیه مغازه به جهت تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بها به طرفیت موکلم (مستأجر ) مطرح بود که لایحه ذیل به دفاع از مستأجر تقدیم دادگاه تجدیدنظر گردید امیدوارم مورد استفاده همکاران و دانشجویان قرار گیرد

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده خیانت در امانت

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده خیانت در امانت

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده استفاده از سند جعلی

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده استفاده از سند جعلی

موکل به اتهام استفاده از سند جعلی مورد تعقیب بود و در مرحله بدوی ، به تحمل مجازات حبس محکوم گردید که لایحه ذیل ، لایحه تجدیدنظرخواهی و اعتراض به دادنامه بدوی بود که خوشبختانه مورد قبول دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت امیدوارم مورد استفاده همکاران و دانشجویان عزیز قرار گیرد

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده فرار از ادای دین

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده فرار از ادای دین

دفاعی در پرونده فرار از ادای دین

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده استفاده از سند جعلی و سرقت

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده استفاده از سند جعلی و سرقت

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده ضرب و جرح عمدی با چاقو

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده ضرب و جرح عمدی با چاقو

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده خلع ید و قلع و قمع بنا

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده خلع ید و قلع و قمع بنا

ادامه مطلب ...

دفاع در پرونده اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاع در پرونده اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

ادامه مطلب ...

دفاع ماهوی در پرونده زنای محصنه

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاع ماهوی در پرونده زنای محصنه

ادامه مطلب ...