• شماره تماس

    06153230360

  • آدرس

    آبادان -خیابان امیری- فرعی شهریار -ساختمان کیهان -طبقه دوم

جدید ترین عنوان ها

پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری یک خرداد 92

نام نویسنده
پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری یک خرداد 92

پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری یک خرداد 92

ادامه مطلب ...

جزوه درس آیین دادرسی کیفری یک

نام نویسنده
جزوه درس آیین دادرسی کیفری یک

جزوه درس آیین دادرسی کیفری یک

ادامه مطلب ...

پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

نام نویسنده
پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

ادامه مطلب ...

پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

نام نویسنده
پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

ادامه مطلب ...

پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 -دیماه 91

نام نویسنده
پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 -دیماه 91

پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 -دیماه 91

ادامه مطلب ...

حقوق پرسش های جزای عمومی 1 -دی ماه 91

نام نویسنده
حقوق پرسش های جزای عمومی 1 -دی ماه 91

پرسش های حقوق جزای عمومی 1 -دی ماه 91

ادامه مطلب ...

پرسش های حقوق جزای عمومی 2-دی ماه91

نام نویسنده
پرسش های حقوق جزای عمومی 2-دی ماه91

پرسش های حقوق جزای عمومی 2-دی ماه91

ادامه مطلب ...

فریب در ازدواج

نام نویسنده
فریب در ازدواج

فریب در ازدواج

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است

ادامه مطلب ...

آن چه به دانشجویان حقوق نمی آموزند

نام نویسنده
آن چه به دانشجویان حقوق نمی آموزند

آن چه به دانشجویان حقوق نمی آموزند

ادامه مطلب ...

قانون و آیین نامه مبارزه با جرم پول شویی

نام نویسنده
قانون و آیین نامه مبارزه با جرم پول شویی

قانون و آیین نامه مبارزه با جرم پول شویی

ادامه مطلب ...

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

نام نویسنده
امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

ادامه مطلب ...

بررسی جرم سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء

نام نویسنده
بررسی جرم سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء

بررسی جرم سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء

ادامه مطلب ...

وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی و ازدواج

نام نویسنده
وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی و ازدواج

وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی و ازدواج

ادامه مطلب ...

حمایت از کودکان بی سرپرست

نام نویسنده
حمایت از کودکان بی سرپرست

حمایت از کودکان بی سرپرست

ادامه مطلب ...

منابع آزمون های مختلف حقوقی

نام نویسنده
منابع آزمون های مختلف حقوقی

منابع آزمون های مختلف حقوقی

ادامه مطلب ...

تحصیل مال از طریق نامشروع

نام نویسنده
تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع

ادامه مطلب ...

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه

نام نویسنده
حذف نام همسر قبلی از شناسنامه

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه

ادامه مطلب ...

بی تفاوتی

نام نویسنده
بی تفاوتی

بی تفاوتی

ادامه مطلب ...

متن نهایی قانون مجازات اسلامی

نام نویسنده
متن نهایی قانون مجازات اسلامی

متن نهایی قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...