• شماره تماس

    06153230360

  • آدرس

    آبادان -خیابان امیری- فرعی شهریار -ساختمان کیهان -طبقه دوم

جدید ترین عنوان ها

اشتغال زن در خانواده

نام نویسنده
اشتغال زن در خانواده

ماده (1117 ) قانون مدنی به زوج اختیار منع زوجه را از اشتغال داده است این ماده اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است ؛ تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین، مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده تشخیص مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین با عرف است

ادامه مطلب ...

نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)

نام نویسنده
نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)

نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)

ادامه مطلب ...

آیا عضویت در فیس بوک یا شبکه های اجتماعی جرم است؟

نام نویسنده
آیا عضویت در فیس بوک یا شبکه های اجتماعی جرم است؟

آیا عضویت در فیس بوک یا شبکه های اجتماعی جرم است؟

ادامه مطلب ...

سوالات امتحان آیین دادرسی کیفری2 تابستان92

نام نویسنده
سوالات امتحان آیین دادرسی کیفری2 تابستان92

سوالات امتحان آیین دادرسی کیفری2 تابستان92

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی 3 تابستان 92

نام نویسنده
پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی 3 تابستان 92

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی 3 تابستان 92

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان جرم شناسی خردادماه 92

نام نویسنده
پرسش های امتحان جرم شناسی خردادماه 92

پرسش های امتحان جرم شناسی خردادماه 92

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی سه خردادماه 92

نام نویسنده
پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی سه خردادماه 92

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی سه خردادماه 92

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی یک خردادماه 92

نام نویسنده
پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی یک خردادماه 92

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی یک خردادماه 92

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی 2 خردادماه 92

نام نویسنده
پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی 2 خردادماه 92

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی 2 خردادماه 92

ادامه مطلب ...

قانون نظام صنفی

نام نویسنده
قانون نظام صنفی

قانون نظام صنفی

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری یک خرداد 92

نام نویسنده
پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری یک خرداد 92

پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری یک خرداد 92

ادامه مطلب ...

جزوه درس آیین دادرسی کیفری یک

نام نویسنده
جزوه درس آیین دادرسی کیفری یک

جزوه درس آیین دادرسی کیفری یک

ادامه مطلب ...

پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

نام نویسنده
پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

ادامه مطلب ...

پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

نام نویسنده
پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

ادامه مطلب ...

پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 -دیماه 91

نام نویسنده
پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 -دیماه 91

پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 -دیماه 91

ادامه مطلب ...

حقوق پرسش های جزای عمومی 1 -دی ماه 91

نام نویسنده
حقوق پرسش های جزای عمومی 1 -دی ماه 91

پرسش های حقوق جزای عمومی 1 -دی ماه 91

ادامه مطلب ...

پرسش های حقوق جزای عمومی 2-دی ماه91

نام نویسنده
پرسش های حقوق جزای عمومی 2-دی ماه91

پرسش های حقوق جزای عمومی 2-دی ماه91

ادامه مطلب ...

فریب در ازدواج

نام نویسنده
فریب در ازدواج

فریب در ازدواج

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است

ادامه مطلب ...

آن چه به دانشجویان حقوق نمی آموزند

نام نویسنده
آن چه به دانشجویان حقوق نمی آموزند

آن چه به دانشجویان حقوق نمی آموزند

ادامه مطلب ...