• شماره تماس

    06153230360

  • آدرس

    آبادان -خیابان امیری- فرعی شهریار -ساختمان کیهان -طبقه دوم

جدید ترین عنوان ها

جزوه جزای عمومی مقطع ارشد -93

نام نویسنده
جزوه جزای عمومی مقطع ارشد -93

جزوه حقوق جزای عمومی مقطع ارشد -93

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه

نام نویسنده
مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه

مسیر قانونی برای رد یابی تلفن همراهه مسروقه

ادامه مطلب ...

جزوه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد-بخش دوم ادله اثبات کیفری

نام نویسنده
جزوه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد-بخش دوم ادله اثبات کیفری

جزوه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد- بخش دوم ، ادله اثبات کیفری

ادامه مطلب ...

ادله در امور کیفری(گفتاری از دکتر محمود آخوندی)

نام نویسنده
ادله در امور کیفری(گفتاری از دکتر محمود آخوندی)

ادله در امور کیفری (گفتاری از دکتر محمود آخوندی)

ادامه مطلب ...

نوآوری های لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری

نام نویسنده
نوآوری های لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری

با وجود تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، دادگاه‌ها برای رسیدگی و شیوه‌ دادرسی از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 استفاده می‌کردند و در واقع تا آن زمان برای این قانون، آیین دادرسی وجود نداشت تا اینکه در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب و مرحله اجرا رسید

ادامه مطلب ...

جزوه جرم شناسی

نام نویسنده
جزوه جرم شناسی

جزوه جرم شناسی

ادامه مطلب ...

جزوه حقوق جزای عمومی 3

نام نویسنده
جزوه حقوق جزای عمومی 3

جزوه حقوق جزای عمومی 3

ادامه مطلب ...

جزوه آیین دادرسی کیفری 2

نام نویسنده
جزوه آیین دادرسی کیفری 2

جزوه آیین دادرسی کیفری 2

ادامه مطلب ...

ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی

نام نویسنده
ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی

ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی

ادامه مطلب ...

قاچاق، عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده های سوختی

نام نویسنده
قاچاق، عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده های سوختی

قاچاق، عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده های سوختی

ادامه مطلب ...

اشتغال زن در خانواده

نام نویسنده
اشتغال زن در خانواده

ماده (1117 ) قانون مدنی به زوج اختیار منع زوجه را از اشتغال داده است این ماده اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است ؛ تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین، مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده تشخیص مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین با عرف است

ادامه مطلب ...

نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)

نام نویسنده
نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)

نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)

ادامه مطلب ...

آیا عضویت در فیس بوک یا شبکه های اجتماعی جرم است؟

نام نویسنده
آیا عضویت در فیس بوک یا شبکه های اجتماعی جرم است؟

آیا عضویت در فیس بوک یا شبکه های اجتماعی جرم است؟

ادامه مطلب ...

سوالات امتحان آیین دادرسی کیفری2 تابستان92

نام نویسنده
سوالات امتحان آیین دادرسی کیفری2 تابستان92

سوالات امتحان آیین دادرسی کیفری2 تابستان92

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی 3 تابستان 92

نام نویسنده
پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی 3 تابستان 92

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی 3 تابستان 92

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان جرم شناسی خردادماه 92

نام نویسنده
پرسش های امتحان جرم شناسی خردادماه 92

پرسش های امتحان جرم شناسی خردادماه 92

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی سه خردادماه 92

نام نویسنده
پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی سه خردادماه 92

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی سه خردادماه 92

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی یک خردادماه 92

نام نویسنده
پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی یک خردادماه 92

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی یک خردادماه 92

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی 2 خردادماه 92

نام نویسنده
پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی 2 خردادماه 92

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی 2 خردادماه 92

ادامه مطلب ...

قانون نظام صنفی

نام نویسنده
قانون نظام صنفی

قانون نظام صنفی

ادامه مطلب ...