• شماره تماس

    06153230360

  • آدرس

    آبادان -خیابان امیری- فرعی شهریار -ساختمان کیهان -طبقه دوم

جدید ترین عنوان ها

جرمشناسی دی 94

نام نویسنده
جرمشناسی دی 94

جرمشناسی دی 94

ادامه مطلب ...

پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

نام نویسنده
پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

ادامه مطلب ...

پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

نام نویسنده
پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

ادامه مطلب ...

پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 بهمن 94

نام نویسنده
پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 بهمن 94

پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 بهمن 94

ادامه مطلب ...

پرسش های حقوق جزای عمومی سه بهمن 94

نام نویسنده
پرسش های حقوق جزای عمومی سه بهمن 94

پرسش های حقوق جزای عمومی 3 بهمن 94

ادامه مطلب ...

پرسش های حقوق جزای عمومی دو بهمن 94

نام نویسنده
پرسش های حقوق جزای عمومی دو بهمن 94

پرسش های حقوق جزای عمومی دو بهمن 94

ادامه مطلب ...

پرسش و پاسخ امتحان حقوق جزای اختصاصی یک بهمن 94

نام نویسنده
پرسش و پاسخ امتحان حقوق جزای اختصاصی یک بهمن 94

پرسش و پاسخ امتحان حقوق جزای اختصاصی یک بهمن 94

ادامه مطلب ...

اجزاء نفقه اقارب در قانون مدنی ایران

نام نویسنده
اجزاء نفقه اقارب در قانون مدنی ایران

قرابت معمولا بر سه گونه است نسبی که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛ رضاعی که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و سببی که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می گردد در اینجا دونوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان ونزدیکان ، ارتباطی نخواهد داشت زیرا طبق ماده 1196 قانون مدنی در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی کارشناسی ارشد و پاسخ های آن

نام نویسنده
پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی کارشناسی ارشد و پاسخ های آن

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی کارشناسی ارشد و پاسخ های آن

ادامه مطلب ...

حقوق جزای عمومی تطبیقی

نام نویسنده
حقوق جزای عمومی تطبیقی

جزوه حقوق جزای عمومی تطبیقی

ادامه مطلب ...

جزوه جزای عمومی مقطع ارشد -93

نام نویسنده
جزوه جزای عمومی مقطع ارشد -93

جزوه حقوق جزای عمومی مقطع ارشد -93

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه

نام نویسنده
مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه

مسیر قانونی برای رد یابی تلفن همراهه مسروقه

ادامه مطلب ...

جزوه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد-بخش دوم ادله اثبات کیفری

نام نویسنده
جزوه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد-بخش دوم ادله اثبات کیفری

جزوه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد- بخش دوم ، ادله اثبات کیفری

ادامه مطلب ...

ادله در امور کیفری(گفتاری از دکتر محمود آخوندی)

نام نویسنده
ادله در امور کیفری(گفتاری از دکتر محمود آخوندی)

ادله در امور کیفری (گفتاری از دکتر محمود آخوندی)

ادامه مطلب ...

نوآوری های لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری

نام نویسنده
نوآوری های لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری

با وجود تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، دادگاه‌ها برای رسیدگی و شیوه‌ دادرسی از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 استفاده می‌کردند و در واقع تا آن زمان برای این قانون، آیین دادرسی وجود نداشت تا اینکه در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب و مرحله اجرا رسید

ادامه مطلب ...

جزوه جرم شناسی

نام نویسنده
جزوه جرم شناسی

جزوه جرم شناسی

ادامه مطلب ...

جزوه حقوق جزای عمومی 3

نام نویسنده
جزوه حقوق جزای عمومی 3

جزوه حقوق جزای عمومی 3

ادامه مطلب ...

جزوه آیین دادرسی کیفری 2

نام نویسنده
جزوه آیین دادرسی کیفری 2

جزوه آیین دادرسی کیفری 2

ادامه مطلب ...

ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی

نام نویسنده
ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی

ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی

ادامه مطلب ...

قاچاق، عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده های سوختی

نام نویسنده
قاچاق، عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده های سوختی

قاچاق، عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده های سوختی

ادامه مطلب ...