• شماره تماس

    06153230360

  • آدرس

    آبادان -خیابان امیری- فرعی شهریار -ساختمان کیهان -طبقه دوم

مطالب و مقالات بخش مقالات

دفاع شکلی در پرونده زنای محصنه

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاع شکلی در پرونده زنای محصنه

ادامه مطلب ...

دفاعی در قرار اناطه در پرونده چک

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در قرار اناطه در پرونده چک

ادامه مطلب ...

دفاعی در تعارض سند عادی با سند رسمی

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در تعارض سند عادی با سند رسمی

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده اثبات مالکیت

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
دفاعی در پرونده اثبات مالکیت

ادامه مطلب ...

اجزاء نفقه اقارب در قانون مدنی ایران

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
اجزاء نفقه اقارب در قانون مدنی ایران

قرابت معمولا بر سه گونه است نسبی که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛ رضاعی که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و سببی که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می گردد در اینجا دونوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان ونزدیکان ، ارتباطی نخواهد داشت زیرا طبق ماده 1196 قانون مدنی در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
مسیر قانونی برای ردیابی تلفن همراه مسروقه

مسیر قانونی برای رد یابی تلفن همراهه مسروقه

ادامه مطلب ...

ادله در امور کیفری(گفتاری از دکتر محمود آخوندی)

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
ادله در امور کیفری(گفتاری از دکتر محمود آخوندی)

ادله در امور کیفری (گفتاری از دکتر محمود آخوندی)

ادامه مطلب ...

نوآوری های لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
نوآوری های لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری

با وجود تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، دادگاه‌ها برای رسیدگی و شیوه‌ دادرسی از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 استفاده می‌کردند و در واقع تا آن زمان برای این قانون، آیین دادرسی وجود نداشت تا اینکه در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب و مرحله اجرا رسید

ادامه مطلب ...

ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی

ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی

ادامه مطلب ...

قاچاق، عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده های سوختی

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
قاچاق، عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده های سوختی

قاچاق، عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده های سوختی

ادامه مطلب ...

اشتغال زن در خانواده

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
اشتغال زن در خانواده

ماده (1117 ) قانون مدنی به زوج اختیار منع زوجه را از اشتغال داده است این ماده اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است ؛ تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین، مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده تشخیص مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین با عرف است

ادامه مطلب ...

نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)

نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)

ادامه مطلب ...

آیا عضویت در فیس بوک یا شبکه های اجتماعی جرم است؟

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
آیا عضویت در فیس بوک یا شبکه های اجتماعی جرم است؟

آیا عضویت در فیس بوک یا شبکه های اجتماعی جرم است؟

ادامه مطلب ...

قانون نظام صنفی

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
قانون نظام صنفی

قانون نظام صنفی

ادامه مطلب ...

فریب در ازدواج

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
فریب در ازدواج

فریب در ازدواج

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است

ادامه مطلب ...

آن چه به دانشجویان حقوق نمی آموزند

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
آن چه به دانشجویان حقوق نمی آموزند

آن چه به دانشجویان حقوق نمی آموزند

ادامه مطلب ...

قانون و آیین نامه مبارزه با جرم پول شویی

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
قانون و آیین نامه مبارزه با جرم پول شویی

قانون و آیین نامه مبارزه با جرم پول شویی

ادامه مطلب ...

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

ادامه مطلب ...

بررسی جرم سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء

ارسالی توسط محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی جرم سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء

بررسی جرم سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء

ادامه مطلب ...