پرسش های جرم شناسی تیر 1389

پرسش های جرم شناسی تیر 1389

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان        امتحان :جرم شناسی        استاد: محمد صالح مویدی      تیرماه 1389

زمان:120 دقیقه      تذکر:پاسخ ها بایستی تحلیلی و مبتنی بر تئوری های جرم شناسی باشند.

الف-موضوع زیر را با دقت مطالعه فرموده سپس منحصرأ به سوالات پاسخ دهید:

ناصر در سال 1360 در خانواده ای با پدری معتاد و مادری فاحشه به دنیا آمد از دوران کودکی پدرش او را جهت تأمین مواد مخدر خود، نزد  یکی از دوستانش به نام جابر که در کار تهیه و توزیع مواد مخدر بود ، سپرد.

ناصر در سن 14 سالگی مرتکب یک فقره قتل عمدی گردید و به دلیل عدم بلوغ از قصاص رهایی یافت. در سن 17 سالگی وی در محله خود به یکی از چهره های شرور و تبهکار تبدیل شده که از طرف دوستان، آشنایان و شهروندان به ناصر کله خر شهرت یافته بود.در سال 1379 ناصر و جابر از طرف یکی از نمایندگان مجلس به نام قاسم با پیشنهاد مبلغ پنجاه میلیون تومان تطمیع به قتل جاوید می شود.ناصر با پیشنهاد دریافت یکصد میلیون تومان، موافقت به کشتن جاوید می نماید.

علی برادر ناصر بسیار تلاش می کند تا ناصر را از عواقب سوء ارتکاب جنایت بترساند اما متأسفانه تلاش های علی کارگر واقع نشده و ناصر به همراه جابر ، شبانگاه وارد عملیات اجرایی جهت کشتن جاوید می شود.

به این ترتیب که ابتدائأ ناچار می شوند برای ورود به ویلای جاوید که در جزیره ای در وسط رودخانه ای واقع بوده 250 متر شنا کنند، سپس وارد ویلا شدند.جاوید را به همراه پسر ده ساله اش در حالت خواب مشاهده می نمایند. در همین حین ناصر با ضربه چاقو ، جاوید را شدیدأ مجروح می کند، پسر جاوید با گریه و زاری و التماس تلاش می کند تا از کشتن پدرش جلوگیری نماید جابر متأثر شده و ضمن انصراف از مشارکت در قتل ، تلاش می نماید تا ناصر را نیز منصرف نماید اما ناصر با یورش به سمت جاوید با ضربات چاقو او را از پا در می آورد.

1-ورود ناصر به عالم تبهکاری را معلول چه عواملی می دانید.در این ارتباط نظرات کدامیک از پرچمداران مکتب انسان شناسی جنایی راهگشاست.

2-با عنایت به نظریه فروید پیرامون عناصر شخصیت ، ورود ناصر به دنیای تبهکاری را چگونه تحلیل می کنید.

3-شهرت ناصر به ناصر کله خر در شهر محل سکونت او در کدام یک مکاتب جرم شناسی واکنش اجتماعی حائز اهمیت است؟ پیامد چنین شهرتی چیست؟

4-با توجه به درجات حالت خطرناک، ناصر و قاسم در کدامیک از طبقات مجرمین قرار می گیرند و دارای چه میزان حالت خطرناک هستند؟

5-با عنایت به نظریات بنتام ، فرایند توافق بر مبلغ پول میان ناصر و قاسم را در چه قالبی تحلیل می کنید؟

6-مطابق نظریه دوگرف ، ناصر در کدامیک از طبقات بزهکاران قرار می گیرد.چرا؟

7-عدم تأثیر نصایح علی در منصرف نمودن ناصر از کشتن جاوید و عدم تأثیر تضرع پسر جاوید در این امر به ترتیب نشان از وجود کدام یک از مولفه های شخصیت جنایی در ناصر دارد؟

8-طی مسافت 250 متر به وسیله شنا توسط ناصر و جابر، نشان از وجود کدام یک از شرایط ارتکاب جرم در نظریه مونه ریه دارد؟

9-در قتل جاوید آیا جابر را برخوردار از صفات شخصیت جنایی می دانید .چرا؟

ب-سوالات تشریحی:

1-ایرادات جرم شناسی رادیکال به جرم شناسی لیبرال چیست؟

2-خصایص علم جرم شناسی را توضیح دهید؟

3-از منظر جرم شناسی، واکنش اجتماعی در مقابل جرم چیست.توضیح دهید؟

 

پیروز باشید.