پرسش های حقوق جزای عمومی 1 تیر89

پرسش های حقوق جزای عمومی 1 تیر89

به نام خداوند جان وخرد

دانشگاه آزاد اسلامی آبادان    -    آزمون درس حقوق جزای عمومی یک  -    استاد:محمد صالح مویدی      -مدت آزمون:120دقیقه    - تیر ماه سال1389      

    1. دو دانشجوی  کارشناسی رشته حقوق در مورد نحوه ی صدور رأی وحدت رویه گیفری با هم مباحثه می نماینداولی می گوید حضورحداقل سه چهارم اعضا ء کلشعب    دیوان عالی کشور در جلسه ی هیأت عمومی لازم است ولی دومی  حضورحداقل سه چهارم اعضا ءشعب کیفری دیوان را لازم می داند ، شما به عنوان نفرسوم  کدام یک از دو نظر بالا را قانونی و صحیح می دانید ؟(2نمره)

2. شخصی  به علت ارتکاب جرمی  هفت  ماه در زندان است   اگر قانون جدید مجازات آن جرم را از     1  تا  2  سال  حبس  به  6 ماه تا  3 سال تغییر دهد آیا  او می تواند در راستای بند 2  ماده ی 11  ق.م.ا (قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین واستثنائات آن)   تقاضای تخفیف مجازات نماید.چرا ؟(2نمره)

3. بهزاد با اکبر در حال درگیری فیزیکی است جواد با خصومت قبلی و استمدا دبهزاد به ضرب و شتم اکبر می پردازد ، حین رسیدگی قضایی  مشخص می شود بهزاد در حال دفاع مشروع بوده است چنان چه جواد فقط به دفع حمله از بهزاد پرداخته باشد  اقدامات اورا چگونه ارزیابی می کنید؟اگر امکان فرار برای بهزاد  وجود داشته باشد ولی  او فرار  نکرده و دفاع نموده  ودر اثر دفاع به اکبر صدمه جسمی وارد کرده باشد آیا می تواند به دفاع مشروع خود استناد نماید،چرا؟(مره)

4.دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی  آبادان  دستور جلب متهمی را صادر می نماید مأموران کلانتری 15  در راستای اجرای دستور مقام قضایی  به  اقامتگاه متهم مراجعه واز روی دیوار وارد منزل  وی شده و او را جلب نموده  و   به دادسرا اعزام می نمایند .حال رفتار مأمورین کلانتری  راچگونه موجه می نمایید؟آیا جرمی  ارتکاب یافته است ،چرا؟مستدل  و مستند بیان فرمایید. (2نمره)

5. در حین انجام  مسابقه غیر رسمی فوتبال بین دو تیم محله ای ، یکی از بازیکن ها بدون این که نقض مقررات نموده باشد با زدن ضربه به توپ  و برخورد آن با شکم بازیکن تیم حریف  باعث  ایجاد پارگی  در روده و...می گردد .آیا رفتار این بازیکن  مشمول عوامل موجهه جرم قرار می گیرد یا  خیر،چرا؟(2نمره)

6.   شخصی به اتهام نشر اکاذیب مورد پیگرد جزایی  قرار می گیرد  بازپرس پرونده به استناد  ماده 698 ق .م.ا وبا تفسیر مضیق  وبه نفع متهم وبا این استدلال که متهم یک کذب به شاکی نسبت داده است  ونه چند کذب،رفتار او را جرم  قلمداد ننموده وقابل تعقیب نمی داند.اگر شما وکیل  شاکی باشید چه دفاعی می نمایید؟(2نمره)

7. دو نفر غریق به  دلیل روی دادن طوفان ،به تخته پاره ای پناه می برند تا از غرق شدن نجات یابند ولی تخته پاره برای تحمل هر دو کافی نیست ،یکی از آن دو دیگری را برای رهایی خود از مرگ به دریا پرت می کند .با فرض کشف موضوع وشکایت اولیای دم آیا عمل وی قابل تعقیب است  ،چرا ؟(2نمره)   

8. یک  پاکستانی در قلمرو خاک  عراق  به بمب گذاری  اقدام نموده   و چندتن از جمله یک ایرانی را به قتل رسانده است  با فرض دستگیری این فرد در  کردستان ایران  ، بازپرس پرونده  به موجب قوانین کیفری ایران ،متهم را قابل پیگرد می دانددرستی یا نادرستی این نظر را مستند ومستدل بیان بفرمایید؟(2نمره)

9. خانمی  به قصد کشتن همسرش مقداری سم در نوشیدنی او ریخته وبه وی می خوراند  اما  منجر به مرگ او نمی شود سپس معلوم می شود سم مصرف شده برای کشتن ،کافی نبوده است ،با فرض کشف موضوع ،بازپرس پرونده به استناد ماده 613  ق .م.ا  رفتار متهم را شروع به قتل عمد می داند   ، درستی یا نادرستی نظریه  بازپرس را  در مورد شروع به جرم قتل عمدمستند ومستدل ارزیابی نمایید؟(2نمره)

10 . شخصی در یک سانحه ی رانندگی  دو نفر را  مصدوم و یک نفر را  به قتل رسانده است  کاردان فنی اداره راهنمایی و رانندگی علت حادثه را سرعت غیر مجاز راننده و عدم دید کافی  به علت خاموشی چراغ جلو خودرو  گزارش نموده است دادیار پرونده ،جرم را قتل عمدی می داند  ،اینک با در نظر گرفتن عنصر معنوی جرائم، نظر خود را در مورد تصمیم دادیار مستدل  بیان  فرمایید؟(2نمره)

با آرزوی  آتیه ای روشن برای پوینده گان دانش

محمد صالح مویدی  تیر ماه 1389