دفاعی به وکالت از زوج در پرونده الزام به تمکین

دفاعی از زوج در پرونده الزام به تمکین

ریاست محترم شعبه ... دادگاه حقوقی شهرستان آبادان

با سلام و احترام ، بازگشت به پرونده شماره .... دعوی موکل آقای وحید .... به طرفیت خوانده خانم نسترن .... با موضوع الزام به تمکین ، در تکمیل لایحه دفاعیه قبلی پیوست در پرونده ، عرایض خویش جهت تبیین موضوع و دفاع از موکل به استحضارعالی می رسانم :

1-موکلم با اجاره کردن یک مغازه به شغل سوپرمارکت مشغول است و از اول صبح تا پاسی از شب ، تمام تلاش خود را می نماید تا موجبات زندگی آرام و بی دغدغه ای را برای زوجه فراهم کند . او با تلاش خود کلیه امکانات رفاهی مادی و معنوی نظیر منزل مستقل ، وسایل و لوازم خانگی متعارف و... و هر به طور کلی هر وسیله و لوازمی که در شأن زوجه باشد برای داشتن یک زندگی خوب و کانونی گرم برای زوجه فراهم کرده است و این ها ادعای بنده یا موکل نیست بلکه زوجه در اظهارنامه پیوست به شماره .... مورخ ...... این موارد را تأیید و اقرار ضمنی به پذیرش کرده و دست کم رد و تکذیب نکرده است.

2-اما با همه اینها ، زوجه به بهانه های واهی و ظاهرأ تحت تأثیر مشاوره های افراد مغرض از تاریخ 25/5/95 اقدام به ترک زندگی مشترک کرده و به خانه باز نمی گردد. زوجه می گوید (نقل به مضمون): برنمی گردم نفقه هم نمی خواهم و مهریه می خواهم (ستون سوم و چهارم اظهارنامه را ملاحظه بفرمایید). اما موکل زندگی اش را دوست دارد برای آن تلاش کرده زوجه را دوست دارد . به همین خاطر در این مدت بارها به درب منزل پدری زوجه مراجعه کرده و حتی در مواردی افراد خیرخواه و ریش سفید را هم واسطه کرده که در هر بار زوجه حاضر به بازگشت و تمکین نشده و همچنان از بازگشت به منزل امتناع می ورزد.

3-ممکن است گفته شود با وجود زوجیت ، ظاهر بر تمکین زوجه است و اثبات خلاف آن دلیل می خواهد که در پاسخ باید عرض کنم حتی قطع نظر از دلایل فوق الذکر ، اولأ در همان اظهارنامه ، زوجه اقرار به ترک زندگی مشترک کرده ، مستحضرید اقرار موضوعیت دارد و انکار بعد آن هم مسموع نیست . گفتنی است زوجه دلیل ترک منزل و عدم مراجعه خود را سوءمعاشرت زوج اعلام کرده  اما دلیلی هم برای اثبات این ادعای خود دال بر سوء معاشرت زوج اقامه ننموده است که اقرار مشارالیها قابل استناد است و ادعای او خیر . ثانیأ موکل شهودی هم دارد که عنداللزوم مراتب فوق را گواهی خواهند داد و حاضر به ادای گواهی در محضر ان دادگاه محترم نیز هستند .

سخن آخر :

زوجه تحت تأثیر راهنمایی های ناصواب اطرافیانش به منظور اذیت و آزار موکل و به جت عدم اطلاعات وآگاهی کامل در خصوص تکالیف زنانه گی ، به جهت نیل به اهدافی،  اقدام به ترک منزل نموده ، که شایسته است برای جلوگیری از هر گونه جدایی و نفاق و خدای ناکرده طلاق در زندگی ایشان مستند به مواد 1108 و 1114 قانون مدنی با الزام زوجه به تمکین عام وخاص حکم مقتضی را صادر تا برای اطرافیان که تحت اختیارش گرفته اند در این مورد فرصتی برای رسیدن به هدف و مقصودشان پیش نیاید تا بدین ترتیب موکل و زوجه بتوانند به زندگی خویش در کنار یکدیگر ادامه دهند.

با سپاس و تجدید احترام –

محمد صالح مویدی وکیل زوج