پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 -دیماه 91

پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 -دیماه 91

 

به نام خداوند جان و خرد                                     دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان    

امتحان:حقوق جزای عمومی یک                            استاد:محمد صالح مویدی

زمان :120 دقیقه                                             استفاده از قانون مجازات اسلامی آزاد است

به پرسش های زیرمستدل و مستند پاسخ داده  و از نوشتن مطالبی که مستقیماً ارتباط به پرسش ندارد اجتناب کنید.

درجمله بندی  درست  و  نحوه ی نگارش و  زیبا نویسی  دقت فرمایید.

1-فردی،  ضمن مصاحبه با رادیو BBC  در خصوص «آزادی بیان در ایران » ، می گوید که : « در ایران علیرغم پیش بینی اصل آزادی بیان در قانون اساسی ، ابزارهای لازم جهت تحقق این اصل وجود ندارد ...». با اعلام جرم دادستان علیه نامبرده و سیر مراحل قانونی در نهایت، دادگاه انقلاب وی را به جرم تبلیغ علیه نظام به مجازات حبس تعزیری به مدت 1 سال محکوم می نماید . نظر حقوقی خود را در تأئید یا رد این حکم  مستدلاً و مستنداً بیان نمایید . « ماده 500 - هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.» (4 نمره)

2ـ براساس ماده190 ق.م.ا : « حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است : 1 ـ قتل  2 ـ آویختن به دار 3 ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ  4 ـ نفی بلد . » و بر اساس ماده 191 ق.م.ا : « انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.» با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر حقوق جزا، چه انتقاداتی بر مواد 191 و 192  وارد است ؟ (4 نمره)

3ـ آقای " مجید" ...  ، طی وصیت نـامه دست نویس ، ثلث دارایی خــود را به نام دخترش " حمیده" واگذار می کند. بعد از فوت آقای مجید، وصیت نامه دست نویس به دست پسران متوفی به نامهای " حبیب " و" جواد" می افتد . آنها با مــراجعه به شخصی به نام " داود "... از او تقاضـا می کنند که نام " حمیده " را در وصیت نامه حذف و به جای آن نامهای " حبیب " و " جواد " را اضافه کند." داود " علیرغم اطلاع از نیت سوءِ دو برادر ، وصیت نامه را به شکل ماهــرانه ای به نام آنها تغییر می دهد و نامبردگان نیز با ارائه وصیت نامه مزبور به دادگاه حقــوقی ، موفق به تصاحب ثلث دارایی متوفی می شوند. با اطلاع خانم "حمیده" از ماوقع ، نامبرده علیه هر سه نفر اعلام شکایت کیفری می کند .

حال به فرض صحت تمامی مندرجات پرونده و صرف نظر از جرم یا جرایم مالی :

الف- عنوان یا عناوین مجرمانه هر سه نفر را به تفکیک مشخص نمایید .

ب-  مجازات لازم برای متهمان را بر اساس قانون مجازات اسلامی و با ذکر ماده یا مواد قانونی ، به دقت و به تفکیک تعیین کنید .

ج- اگر بعد از ارائه وصیت نامه به دادگاه ، دادگاه با ارجاع وصیت نامه به کارشناس ذیصلاح متوجه ساختگی بودن آن می شد و در نتیجه دو برادر نمی توانستند ثلث امـــوال متــوفی را تصاحب کنند در آن صورت چه اتهـــام یا اتهاماتی متوجه دو برادر می شد

4-آیا در  تحقق  بزه جعل،اثبات ضرر لازم است یا این که صرف واقع شدن عمل جعل با قصد تقلب ، جرم محسوب می شود؟به طور مثال اگر چکی در وجه  علی   حسینی صادر شود و بعد دارنده به عنوان پرداخت دین بدون ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید مثلا علی حسینی به محمد اسدی (ثالث)منتقل کند ، در صورتی که محمد اسدی   (ثالث) رأسا با ظهرنویسی (یعنی گذاشتن امضای علی حسینی )اقدام به وصول وجه چک بنماید مرتکب بزه جعل شناخته می شود یا خیر؟(4 نمره)

5- اگر استفاده کننده از سند مجعول ادعا نماید که به جعلی بودن آن نا آگاه بوده است تکلیف چه خواهد بود  به صورت تحلیلی و مستدل پاسخ دهید؟(4 نمره)

 

                                                                         پیروز باشید محمد صالح مویدی 19/10/1391