پرسش های حقوق جزای عمومی 2-دی ماه91

پرسش های حقوق جزای عمومی 2-دی ماه91

به نام خداوند جان و خرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان                     امتحان:حقوق جزای عمومی دو                استاد:محمد صالح مویدی

دانشجویان محترم توجه کنید پرسش های امتحانی در 2 قسمت الف و ب  طرح شده اند که  با توجه به آمادگی ذهنی خود فقط به پرسش های یک قسمت پاسخ دهید در غیر این صورت برگه شما تصحیح نخواهد شد.

در صورت انتخاب قسمت الف ،این قسمت ،شامل 5 پرسش توضیحی است که بارم هر پرسش 4 نمره می باشد و در صورت  انتخاب قسمت ب ،این قسمت ،صرفأ یک پرسش مسأله ای است که بارم آن 20 نمره است .

به هر روی به پرسش های  مطروحه مستدل و مختصر پاسخ دهید و از نوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری فرمایید.

« استفاده از هر گونه قانونی ممنوع می باشد»

قسمت الف

1-دلایل مخالفان و موافقان مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را نام برده و موضع حقوق کیفری ایران را در این خصوص با ذکر مثالی  ،در قانون جدید التصویب و قانون مجازات اسلامی فعلی و سایر قوانین  متفرقه جزایی بیان نمایید.

2- مفهوم مباشر مادی و مباشر معنوی و مسبب جرم را با ذکر مثال شرح دهید.

3-شروط تحقق معاونت در جرم را با ذکر مثال بیان کرده و مسوولیت معاون جرم را نسبت به جرایم غیر مد نظر تبیین فرمایید.

4-مفهوم جنون وتأثیر آن در حالات مختلف (حین ارتکاب جرم - پس از ارتکاب جرم - پس از صدور حکم قطعی)را بیان نمایید.

5-اشتباه یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری است ضمن بیان مفهوم اشتباه ، تأثیر آن را در عناصر اصلی ( عنصر روانی) و یا عناصر فرعی جرم (هویت بزه دیده و....)به چه میزانی است بیان فرمایید.

قسمت ب.

 شاپور ،غلام ، ناصر ،سیامک  و حسن  اقدام به تشکیل باند سرقتی می نمایند و نقشه ی سرقت از ویلایی را ازکیومرث که از مستخدمان ویلای مربوطه است دریافت می نمایند در روز مقرر ناصر در بیرون  ازویلا در درون اتومبیل نگهبانی می دهدغلام از بالای دیوار به ویلا وارد شده و اقدام به بیهوشی و بستن دست و پای سرایدار آن نموده سپس درب ویلا را برای سایرین باز می کند شاپور ، حسن و سیامک به اتاق محل نگهداری گاوصندوق وارد می شوند شاپور در آن  را با مهارتی که دارد  باز می کند  و حسن و سیامک اقدام به بیرون آوردن وجوه نقد و اوراق بهادار از درون گاوصندوق و ریختن آن اموال در کیسه ای می نمایند کیسه را شاپور در دست می گیرد و وبه اتفاق سایرین از ویلا خارج می شود  کاوه که در نزدیکی ویلا فروشگاه... دارد با دیدن صحنه از وقوع جرم مطلع می شود اما سارقین را با راهنماییهای خود از مهلکه فراری می دهد ،اتومبیل گشت پلیس  به علت نحوه رانندگی و سرعت زیاد به سارقین مشکوک و دستور ایست  به ایشان می دهد غلام که سراسیمه شده با تحریک  ناصر  به سوی پلیس تیراندازی ولی تیر او به  شخص دیگری در آن سوی خیابان اصابت و باعث فوت او می گردد شاپور ناصر را که در حال رانندگی است   به حرکت با سرعت بیشتر تحریک می نماید و به همین علت ناصر در لحظه ای قادر به کنترل اتومبیل نمی گردد و ضمن برخورد با اتومبیل دیگری باعث فوت  سرنشین آن می شود  با واژگون شدن اتومبیل ،مرتکبین   دستکیر و با ارجاع پرونده به دادسرا و صدور قرار، بازداشت می شوند ،حال اگر شما  بازپرس پرونده باشید :

1-نحوه دخالت هر یک از افراد بالا اشاره را (از حیث مباشرت – معاونت )در جرائم، چگونه ارزیابی و تعیین می نمایید  ؟8نمره

2-اگر قتل های   رخ داده را  به موجب قانون به ترتیب قتل عمدی  و غیرعمدی بدانیم آیا ناصر و  شاپور را می توانیم معاون بدانیم ،چرا؟3نمره

3-مرتکبین در اعترافات خود بیان  می کنندکه فردی به نام سعید تجهیزاتی را برای سرقت موصوف در اختیار آن ها گذارده است مسوولیت او تا چه میزانی خواهد بود ؟5/1نمره

 4-اگر سعید  پس از  انجام معاونت و پیش از ارتکاب جرم اصلی  ازعمل خویش پشیمان گردد  چه تأثیری در مسولیت او ایجاد خواهد شد؟5/1نمره

5-اگر در رسیدگی  مشخص گردد ناصر  در حین ارتکاب جرم سفیه بوده   است چه تأثیری در میزان مسوولیت او خواهد داشت؟5/1نمره

6-اگرغلام پس از ارتکاب جرم در بازداشت گاه دیوانه  گردد تأثیری درمسوولیت کیفری  او دارد ؟5/1نمره

7-اگر فرض کنیم کیومرث علی رغم  تحریک  مباشرین ،قصد برانگیختن آن ها را نداشته است میزان مسوولیت کیفری او را چگونه ارزیابی  می نمایید؟5/1نمره

8- اگر در حیاط ویلا استخری وجود داشته و یکی از سارقین در آن سقوط نموده و غرق شده باشد آیا می توان صاحب ویلا را از باب تسبیب مسوول دانست و-چرا ؟.5/1نمره

 

 

 

                                                                                    پیروز باشید

                                                                     محمدصالح مویدی -19/10/1391