پرسش های امتحان جرمشناسی خرداد 95

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان        امتحان :جرم شناسی        استاد: محمد صالح مویدی      زمان:120 دقیقه      تذکر:پاسخ ها بایستی تحلیلی و مبتنی بر تدوری های جرم شناسی باشند.

بارم هر پرسش5/2 نمره می باشد.

الف-دو محقق آمریکایی بر روی دوخانواده آمریکایی به نام های مستعار جوک و کالیکاک مطالعاتی عمیق انجام دادند جوک مردی الکی و تبهکار بوده است در نسل او نقل کرده اند که بیش از 11 درصد یعنی 140 نفر جنایتکار شده اند که 7 نفر آنها به جرم آدمکشی ، 60 نفر به جرم سرقت و 50 نفر به جرم فحشا محکوم شدند آقای ژان پیناتل در چاپ دوم کتاب جرم شناسی تعداد زنان فاحشه و مردان قواد این دودمان را 292 نفر ذکر کرده است و علاوه بر آن ، به وجود 142 نفر ولگرد در این خاندان اشاره کرده است یعنی بیش از 41 درصد افراد این نسل تبهکار بوده اند. کالیکاک ماهیگیر هلندی الاصل ، ماجراجو ، تا حدی کوته خرد ..بود وی از رابطه نامشروع با دختری که از نظر اخلاقی در سطح پستی قرار داشت صاحب پسری گردید که این پسر از نظر اجتماعی موجودی بود بی استعداد و ناسازگار و در اثر این ازدواج نسل او همگی بی استعداد ، غیر اجتماعی و فاسد بار آمدند . بعدها کالیکاک با دختری مذهبی و با فضیلت و تقوا ازدواج کرد و از این زن نسلی سالم و اجتماعی پدید آمد که تعداد افراد بزهکار در آن میان بسیار اندک بود .

1-آیا جبر بیولوژیک شجره نامه ای می تواند علت ارتکاب تبهکاری در خانواده جوک باشد.

2-عامل یا عوامل اصلی تبهکاری در خانواده جوک را چگونه تحلیل می نمایید.

3-آیا در خانواده کالیکاک ، وراثت از طریق مادر عامل تبهکاری فرزندان بوده است..

4-آیا مجرم قلمداد شدن خانواده جوک از سوی شهروندان تأثیری در تبهکاری آنها داشته است؟

ب-گری گیلمور دارای بهره هوشی بالایی بود اما نمرات او در مدرسه ضعیف بود اغلب از مدرسه فرار می کرد و همواره ،  متهم به دزدی از همکلاسی هایش می گردید . در سن 14 سالگی به جهت دزدی اتومبیل به دارالتأدیب فرستاده شد سپس به دلیل دزدی های مسلحانه و به جرم بی پروایی و رانندگی در حال مستی 11 سال به زندان افتاد از 10 سالگی میگساری را آغاز کرد و در پی آن به انواع داروهای غیرمجاز از قبیل آمفتامین ، کوکایین و.. روی آورد در دوران زندان مشروب می نوشید و ماری جوانا می کشید او هنرمند ماهر خالکوبی بود و بارها بر روی بدن هم سلولی های خود عکسها و کلمات رکیک و وقیحانه می کشید در سال 1976 از زندان آزاد شد و با زنی که دارای دو فرزند بود آشنا گردید این رابطه خوب پیش نرفت دو فرزند زن را علی رغم التماس مادر مورد ضرب و شتم قرار می داد .. چندی بعد به جایگاه پمب بنزین یورش برد و به مأمور جایگاه دستور داد تا همه پولها را به او بدهد . پس از آن مأمور را به توالت برد و با شلیک دو گلوله در سرش او را کشت او پس از ارتکاب قتل دیگری در سال 1977 به مرگ محکوم گردید.

1-مهمترین عامل یا عوامل ارتکاب جرم توسط گری گیلمور را چه می دانید.

2-از منظر تئوری شخصیت جنایی وضعیت او را چگونه ارزیابی می کنید.

3-از نظر تئوری اتین دوگرف ، گری گیلمور جزو کدام طبقه از مجرمین قرار می گیرد.

4-از نظر تئوری گاروفالو ، او را چگونه می بینید .

 

                                             پیروز باشید – خرداد 95

 

 

 


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/134356/پرسش-های-امتحان-جرمشناسی-خرداد-95/