• شماره تماس

    06153230360

  • آدرس

    آبادان -خیابان امیری- فرعی شهریار -ساختمان کیهان -طبقه دوم

مطالب پربازدید

بررسی یک حق عینی

بررسی یک حق عینی

بررسی یک حق عینی

ادامه مطلب ...

جزوه درس آیین دادرسی کیفری یک

جزوه درس آیین دادرسی کیفری یک

جزوه درس آیین دادرسی کیفری یک

ادامه مطلب ...

مقایسه تصرف عدوانی در دعوای حقوقی و کیفری

مقایسه تصرف عدوانی در دعوای حقوقی و کیفری

مقایسه تصرف عدوانی در دعوای حقوقی و کیفری

ادامه مطلب ...

نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)

نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)

نقد رویه قضایی-جریان یک پرونده (سوءاستفاده از سفیدامضاء)

ادامه مطلب ...

تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرم مطبوعاتی

تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرم مطبوعاتی

تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرم مطبوعاتی

ادامه مطلب ...

تعریف محاربه و افساد فی الارض

تعریف محاربه و افساد فی الارض

تعریف محاربه و افساد فی الارض

ادامه مطلب ...

اجزاء نفقه اقارب در قانون مدنی ایران

اجزاء نفقه اقارب در قانون مدنی ایران

قرابت معمولا بر سه گونه است نسبی که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛ رضاعی که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و سببی که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می گردد در اینجا دونوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان ونزدیکان ، ارتباطی نخواهد داشت زیرا طبق ماده 1196 قانون مدنی در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند

ادامه مطلب ...

حمایت از کودکان بی سرپرست

حمایت از کودکان بی سرپرست

حمایت از کودکان بی سرپرست

ادامه مطلب ...

بررسی امکان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل

بررسی امکان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل

بررسی امکان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل

ادامه مطلب ...

پرسش و پاسخ حقوق جزای اختصاصی 2 دی ماه 90

پرسش و پاسخ حقوق جزای اختصاصی 2 دی ماه 90

پرسش و پاسخ حقوق جزای اختصاصی 2 دی ماه 90

ادامه مطلب ...

پرسش و پاسخ امتحان جزای اختصاصی3 دی ماه90

پرسش و پاسخ امتحان جزای اختصاصی3 دی ماه90

پرسش و پاسخ امتحان جزای اختصاصی3 دی ماه90

ادامه مطلب ...

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه

ادامه مطلب ...

تفسیر ماده 265 قانون مدنی

تفسیر ماده 265 قانون مدنی

تفسیر ماده 265 قانون مدنی

ادامه مطلب ...

جزوه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد-بخش دوم ادله اثبات کیفری

جزوه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد-بخش دوم ادله اثبات کیفری

جزوه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد- بخش دوم ، ادله اثبات کیفری

ادامه مطلب ...

توهین یک پرونده، یک محاکمه

توهین یک پرونده، یک محاکمه

توهین یک پرونده، یک محاکمه

ادامه مطلب ...

قتل در فراش

قتل در فراش

قتل در فراش

ادامه مطلب ...

بررسی دادگاه های سیار در نظام قضایی ایران

بررسی دادگاه های سیار در نظام قضایی ایران

بررسی دادگاه های سیار در نظام قضایی ایران

ادامه مطلب ...

بررسی جرایم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

بررسی جرایم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

بررسی جرایم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

ادامه مطلب ...

رژیم حقوقی دریای خزر

رژیم حقوقی دریای خزر

رژیم حقوقی دریای خزر

ادامه مطلب ...

قلع و قمع مستحدثات درملک مشاع

قلع و قمع مستحدثات درملک مشاع

قلع و قمع مستحدثات درملک مشاع

ادامه مطلب ...