• شماره تماس

    06153230360

  • آدرس

    آبادان -خیابان امیری- فرعی شهریار -ساختمان کیهان -طبقه دوم

مطالب پربازدید

منابع آزمون های مختلف حقوقی

منابع آزمون های مختلف حقوقی

منابع آزمون های مختلف حقوقی

ادامه مطلب ...

جزوه جرم شناسی

جزوه جرم شناسی

جزوه جرم شناسی

ادامه مطلب ...

جزوه حقوق جزای عمومی1

جزوه حقوق جزای عمومی1

جزوه حقوق جزای عمومی1

ادامه مطلب ...

جزوه آیین دادرسی کیفری 2

جزوه آیین دادرسی کیفری 2

جزوه آیین دادرسی کیفری 2

ادامه مطلب ...

جزوه حقوق جزای عمومی 3

جزوه حقوق جزای عمومی 3

جزوه حقوق جزای عمومی 3

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است

ادامه مطلب ...

دفاعی در پرونده کیفری ارتباط نامشروع

دفاعی در پرونده کیفری ارتباط نامشروع

جریان یک پرونده کیفری ارتباط نامشروع

ادامه مطلب ...

تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع

ادامه مطلب ...

خسارت مازاد بر دیه

خسارت مازاد بر دیه

خسارت مازاد بر دیه

ادامه مطلب ...

جزوه حقوق جزای عمومی 3

جزوه حقوق جزای عمومی 3

جزوه حقوق جزای عمومی 3

ادامه مطلب ...

بررسی جرم سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء

بررسی جرم سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء

بررسی جرم سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء

ادامه مطلب ...

متن نهایی قانون مجازات اسلامی جدید

متن نهایی قانون مجازات اسلامی جدید

متن نهایی قانون مجازات اسلامی جدید

ادامه مطلب ...

وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی و ازدواج

وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی و ازدواج

وضعیت حقوقی هدایای دوران نامزدی و ازدواج

ادامه مطلب ...

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

ادامه مطلب ...

توهین در قوانین فعلی ایران

توهین در قوانین فعلی ایران

توهین در قوانین فعلی ایران

ادامه مطلب ...

ممنوع الخروج کردن بدهکاران

ممنوع الخروج کردن بدهکاران

ممنوع الخروج کردن بدهکاران

ادامه مطلب ...

بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه ایران

بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه ایران

بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه ایران

ادامه مطلب ...

جزوه درس آیین دادرسی کیفری یک

جزوه درس آیین دادرسی کیفری یک

جزوه درس آیین دادرسی کیفری یک

ادامه مطلب ...

تحلیلی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی

تحلیلی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی

تحلیلی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...