پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی یک خردادماه 92

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی یک خردادماه 92

 

به نام خداوند جان و خرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان        امتحان:حقوق جزای اختصاصی یک    استاد:محمد صالح مویدی

دانشجویان محترم توجه کنید بارم هر پرسش 5 نمره می باشد که  با توجه به آمادگی ذهنی خود فقط به 4 پرسش از 5 پرسش پاسخ دهید به پاسخ های اضافی نمره ای تعلق نخواهد گرفت.

به هر روی به پرسش های  مطروحه مستدل و مختصر پاسخ دهید و از نوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری فرمایید.« استفاده از قانون مجازات اسلامی آزاد می باشد»

 

1-طهماسب طبق مندرجات اوراق پرونده و کیفر خواست صادره  از دادسرای عمومی آبادان   متهم است به قتل عمدی بیژن به این شرح که : به دلیل اختلافات مالی ، متهم   با لگد به سینه متوفی زده  و  متوفی با سر به زمین خورده و فوت نموده است .با  توجه به گزارش مأمورین و شکایت اولیای دم و اظهارات شهود  وگزارش پزشکی قانونی مبنی بر اصابت ضربه سخت به سینه مقتول و خونریزی داخلی و اقرار متهم  به این که «...ضربه ای با لگد به سینه مقتول وارد کرده   .. ولی قصد کشتن را نداشته است »نوع فتل ارتکابی را معین نمایید.

 

2- «الف» متهم است به  قتل غیر عمدی مرحوم «ب» در اثر عدم رعایت اصول فنی در ساختمان به این شرح که متهم از متوفی خواسته  که به او در حفر چاه کمک کند ، متوفی با فرد دیگری به داخل چاه رفته و متهم با یک نفر دیگر بالای چاه بوده اند  وقتی  چرخ را به بالای چاه می کشند متهم توبره را برای خالی کردن از طناب می گیرد و در حالی که آن را به کنار لبه چاه می کشد از آجرهای لبه چاه کنده شده و به سر متوفی اصابت نموده که موجب شکستگی سر او شده و طبق نظریه پزشک قانونی ضربه مغزی ایجاد شده و سبب وفات متوفی شده است.براساس گزارش مأمورین و شکایت اولیای  دم و اظهارات گواهان و نظریه بازرس اداره کار و اقرار متهم ،دادسرای عمومی به موجب کیفر خواست شماره ...تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری شهرستان  بزه را   محرز و قتل را شبه عمد دانسته  رأی دادگاه مورد اعتراض وکیل محکوم علیه  واقع شده است و پرونده به شعبه  25 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است . دادگاه مرجوع الیه اتهام انتسابی را   محرز  ولی قتل را خطای محض دانسته و عاقله متهم را به پرداخت  یک دیه کامله در در حق اولیای دم  در ظرف  سه سال محکوم نموده است.....

کدام یک از آرای  بالا   با موازین حقوقی   مربوط به جرم قتل سازگار تر است  نظر خود را نفیأ یا اثباتأ به صورت تحلیلی  و با استناد به قانون بنویسید؟

 

3- در یک تصادف رانندگی ؛ سهراب که راننده موتورسیکلت بوده با سیروان که عابر پیاده بوده تصادف نموده است کارشناس تصادفات علت تامه تصادف را بی احتیاطی (عدم توجه کافی به جلو) از سوی سهراب دانسته است . پزشکی قانونی صدمات وارده به سیروان را شکستگی استخوان درشت نی ساق پای راست / شکستگی بینی/یک فقره  متلاحمه در دست راست/ و یک فقره حارصه در ناحیه گردن اعلام و در نظریه نهایی اظهار نموده است شکستگی ها بدون عیب درمان گردیده است.در دادنامه صادره توسط دادگاه بدوی ؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت ( بهای ده شتر بابت شکستگی استخوان درشت نی ساق پای راست / بهای هشت شتر بابت شکستگی استخوان بینی / بهای دو شتر بابت حارصه گردن / بهای سه شتر بابت متلاحمه  دست راست )وهم چنین چهار ماه حبس بدون استناد به کیفیات مخففه به علت ایراد ضرب و جرح غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر ر انندگی و نیز مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت رانندگی بدون پروانه با قید فوریت پرداخت ارش و مهلت  یک ساله پرداخت دیه( از تاریخ تصادف ) صادر گردیده است . حا ل با توجه به شرح پرسش دست کم 5 مورد ایراد و اشکال اساسی وارد بر دادنامه را با استناد به مواد قانونی بیان نمایید .

 

4-در پرونده ای جوانی به خانه بر می گردد و با چهره غمگین و ناراحت پدرش مواجه می شود وقتی که علت را می پرسد پدرش می گوید موجر حکم تخلیه مغازه را اجرا کرده و تمام وسایلمان را به داخل خیابان ریخته است.پسر پس از شنیدن این مار عصبانی می شود و با یک حلب چهار لیتری و اعلام این که هر جا او را ببینم آتشش می زنم ، به سوی خانه او حرکت می کند هنگامی که به درب خانه صاحب مغازه می رسد او را سوار بر موتور سیکلت و در حال حرکت می بیند و بلافاصله اقدام به ریختن بنزین به روی او می نماید که به علت روشن بودن موتورسیکلت،نامبرده آتش می گیرد ودر نهایت فوت می نماید اولیای دم متوفی، علیه مرتکب اقدام به طرح شکایت می نمایند، دادگاه پس از رسیدگی موضوع را قتل عمدی تشخیص می دهد با درخواست تجدیدنظر محکوم علیه ،به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می شود شعبه دیوان استدلال دادگاه را نپذیرفته و موضوع را قتل شبه عمدی می دانند نظرتان را در این مورد مستدل بیان فرمایید. 

 

5-نوع جرایم ارتکابی زیر  را با استدلال و استناد  تعیین فرمایید؟

الف- بابک با اجازه وارد  دفتر کار شما می شود ولی  علی رغم درخواست و اصرار شما از دفتر کارتان خارج نمی شود.

ب- ناصردر یک برنامه تلویزیونی به دروغ فرید را دارای دوهمسرو ورشکسته معرفی می کند.

ج-مردی به دروغ به زنش اتهام عدم بکارت می زند  موضوع منطبق با کدام جرم است.

د-احمد در تهران با مراجعه به سفارت آلمان  و ملاقات خصوصی با سفیر به نامبرده توهین می نماید.

ه-فرهاد در اثر عصبانیت ، دیگری را دزد خطاب می نماید

 

 

                                                                  پیروز باشید.

                                                        محمدصالح مویدی خرداد 92