پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی 2 خردادماه 92

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی 2 خردادماه 92

 

 

به نام خداوند جان و خرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان        امتحان:حقوق جزای عمومی دو                استاد:محمد صالح مویدی

به پرسش های زیرمختصر،مستدل و روشن پاسخ داده وازنوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری فرمایید

دانشجویان محترم توجه کنید پرسش های امتحانی در دو قسمت الف و ب  طرح شده اند که قسمت الف ،شامل 4پرسش توضیحی است که بارم هر پرسش 5 نمره می باشد که  با توجه به آمادگی ذهنی خود فقط به 2 پرسش از 4 پرسش قسمت الف پاسخ دهید به پاسخ های اضافی نمره ای تعلق نخواهد گرفت.

قسمت ب هم صرفأ یک پرسش مسأله ای است که بارم آن 10 نمره است .

به هر روی به پرسش های  مطروحه مستدل و مختصر پاسخ دهید و از نوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری فرمایید.« استفاده از قانون مجازات اسلامی آزاد می باشد»

قسمت الف

1-دلایل مخالفان و موافقان مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را نام برده و موضع حقوق کیفری ایران را در این خصوص با ذکر مثالی  ،در قانون جدید التصویب و قانون مجازات اسلامی فعلی و سایر قوانین  متفرقه جزایی بیان نمایید.

2- شرکت در جرایم مستوجب حد (زنا  یا لواط یا ربا و رشوه ومانند این ها) امکان پذیر است یا نه ،چرا؟

3-شروط تحقق معاونت در جرم را با ذکر مثال بیان کرده و مسوولیت معاون جرم را نسبت به جرایم غیر مد نظر تبیین فرمایید.

4- -کودکی و دیوانگی را به عنوان مصادیقی از عوامل رافع مسوولیت کیفری  توضیح و با یکدیگر مقایسه کنید

قسمت ب.

 شاهین ،قاسم ، نریمان ،سیروان و حمید  اقدام به تشکیل باند سرقتی نموده و نقشه ی سرقت از جواهرفروشی واقع در خیابان پاسداران تهران را طراحی می کنند به همین منظور شاهین با مراجعه به جمشید و بیان قصد اعضای باند از نامبرده تقاضا می کند که وسایل مورد نیازشان را بسازد و در اختیارشان قرار دهد هم چنین قاسم با مراجعه به کاظم که سابقأ از کارمندان جواهرفروشی بوده و اغفال او اطلاعاتی از میزان جواهرات و دزدگیر و دوربین مداربسته جواهرفروشی کسب می نماید در روز مقرر همه آنها در جلول جواهرفروشی از خودرو پیاده و طبق برنامه از پیش طراحی شده در بیرون جواهرفروشی نریمان بلافاصله با نقابی که بر چهره می زند و اسلحه کلاشینکفی در دست گرفته و نگهبانی می دهد در همان لحظه قاسم با پتک، شیشه ویترین جواهرفروشی را شکسته و اقدام به برداشتن جواهرات درون ویترین می کند شاهین و سیروان و حمید هم وارد جواهر فروشی شده  و با ضربه قمه ای که سیروان به صاحب جواهرات فروشی وارد می کند او را به قتل می رساند سپس شاهین و حمید با تهدید کارمند جواهرفروشی ، وی را وادار می کنند که جواهرات درون گاوصندوق  را در کیف هایی که در دست آنهاست بریزد هنگام بیرون آمدن از محل، حمید با ضربه چاقو یکی از رهگذرانی که در صدد جلوگیری از فرار آنهاست را مجروح می سازد ،.....

 امروز مرتکبین دستکیر و با ارجاع پرونده به دادسرا و صدور قرار، بازداشت می شوند ،حال اگر شما  بازپرس پرونده باشید نحوه دخالت هر یک از افراد بالا اشاره را (از حیث مباشرت – معاونت )در جرائم ارتکابی، چگونه ارزیابی و تعیین می نمایید 

 

 

                                                                                    پیروز باشید

                                                                     محمدصالح مویدی –خرداد1392